Η πρακτική Γιόγκα βοηθάει να αλλάξουμε την αντίληψη μας για τον κόσμο

Στην αναζήτησή μας να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και ποιος  είναι ο σκοπός μας της ζωής μας, είναι  ευκολότερο να ξεκινήσουμε με το σώμα μας. Το σώμα μας μπορούμε να το αντιληφθούμε μέσα από τα  αισθητήρια όργανα, να το δούμε, να το νιώσουμε ή να το βιώσουμε απλά παρατηρώντας την αναπνοή μας. Κατά την παιδική μας ηλικία όλες οι  κινήσεις μας ήταν άνετες και δημιουργικές, ανεβαίναμε στην κορυφή του κεφαλιού, κάναμε ρόδα, γέφυρα και πολλές άλλες θέσεις που μας θυμίζουν τις γιόγκικες ασάνες.

Μέσα από τις κινήσεις του σώματος εκφραζόμαστε και η κάθε κίνηση δημιουργεί  νευρολογικές  συνδέσεις (συνάψεις) με τον εγκέφαλό μας.  Όλοι γεννιόμαστε  έχοντας  την  πλήρη  γκάμα  νευρώνων (νευρικών κυττάρων) και συνάψεων μέσα στον εγκέφαλό μας για τη φυσιολογική  λειτουργία  του. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας δημιουργούμε και καινούργιες συνάψεις. Στην πορεία της ανάπτυξής μας οι νευρώνες δημιουργούν συνδέσεις (συνάψεις). Με κάθε καινούρια κίνηση που καταφέρνουμε ως παιδιά και με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε  τις  πληροφορίες, δημιουργούνται  νέες  συνάψεις.

Η  πρακτική  της  γιόγκα  μας  βοηθάει  μέσα  από  το  σώμα  μας  να βελτιώσουμε την ικανότητα του εγκεφάλου μας στην επεξεργασία πληροφοριών. Μπορούμε να αλλάξουμε την αντίληψή μας για τον κόσμο μέσα από την κατανόηση νέων θέσεων του σώματος (ασάνων), χάρη στην νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου ή την ικανότητα των νευρικών κυττάρων να δημιουργούν άπειρες συνδέσεις κατά τη διάρκεια της πρακτικής μας. Κατά αυτόν τον τρόπο, ερχόμαστε σε μια νέα αντίληψη του σώματός μας, της συναισθηματικής μας κατάστασης, των  σκεπτομορφών μας (pattern), της σχέση μας με τους άλλους και το πιο σημαντικό της κατανόησης του εαυτού μας.